การชุบสังกะสี

ซิ้ง เพลตติ้ง เป็นการเคลือบผิวโลหะแบบใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จะถูกเคลือบผิวด้วยสังกะสี สามารถชุบได้ทั้งแบบแขวน และแบบบาเรล ใช้เคลือบผลิตภัณฑ์ ที่เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันสนิม โดยสามารถชุบได้ ทั้งวัสดุ ที่เป็นเหล็ก และซิ้งค์ดายแคส

ไลน์ชุบสังกะสี

Scroll Up