การชุบซิงค์ - นิเกิ้ล

ซิ้ง นิเกิ้ล เพลตติ้ง เป็นการเคลือบผิวโลหะแบบใช้ไฟฟ้า สามารถป้องกันการเกิดสนิม และมีความแข็งมากกว่าการเคลือบผิวด้วยซิ้งค์ถึง 3 เท่า โดยชุบได้ทั้งวัสดุที่เป็นเหล็ก เหล็กหล่อ เหมาะกับชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์

ไลน์ชุบซิงค์ - นิเกิล

Scroll Up