ส่วนงานชุบเคลือบผิว

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย นำไปสู่การผลิต การตรวจสอบ การประกอบ และการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด มีธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราพร้อมที่จะพัฒนาและเดินหน้าไปพร้อมกับโลกอนาคต ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์ในสายการผลิต ดังนี้

การชุบนิเกิ้ลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

อีเล็คโตรเหลด นิเกิ้ล เพลตติ้ง เป็นการเคลือบผิวโลหะแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จะถูกเคลือบผิวด้วยนิเกิ้ล ชนิดปราศจากสารตะกั่ว โดยให้ความหนาที่สม่ำเสมอ ...

การชุบสังกะสี 

ซิ้ง เพลตติ้ง เป็นการเคลือบผิวโลหะแบบใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จะถูกเคลือบผิวด้วยสังกะสี สามารถชุบได้ทั้งแบบแขวน และแบบบาเรล ใช้เคลือบผลิตภัณฑ์ ที่เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันสนิ...

การชุบสีด้วยไฟฟ้า

อีเล็คโตร เดพโพซิชั่น เพลตติ้ง เป็นการเคลือบผิวโลหะแบบใช้ไฟฟ้า หรือ อีดีพี ให้ผิวเคลือบที่เรียบ และทนต่อการกัดกร่อนสูง มีความหนาของผิวเคลือบและเฉดสี ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ มีแรงยึดเกาะที่ดี...

การล้างทำความสะอาดผิว

พาสสิเวชั่น เป็นการสร้างปฏิกริยาทางเคมี โดยกระตุ้นให้เกิดฟิล์มบางๆ บนผิวผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการกัดกร่อน สามารถทำได้บนวัสดุที่เป็นสแตนเลส อลูมิเนี่ยม และซิ้งดายแคสติ้ง

การชุบฮาร์ดโครม

ฮาร์ดโครม เพลตติ้ง เป็นการชุบแบบใชไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จะถูกเคลือบผิวด้วยโครเมี่ยม ซึ่งมีคุณสมบัติ ที่ทนต่อการกัดกร่อน และทนความร้อนสูง ผิวเรียบ เป็นเงา ทนต่อแรงเสียดทาน...

อิมเมอชชั่น ทิน เพลตติ้ง

อิมเมอชชั่น ทิน เพลตติ้ง เป็นการชุบแบบไม่ใช้ไฟฟ้า โดยผิวผลิตภัณฑ์ ที่เป็นอลูมิเนียมผสม หรืออลูมีเนี่ยมอัลลอย จะถูกเคลือบผิวด้วยดีบุก

ฮู้บ เพลตติ้ง

ฮู้บ เพลตติ้ง เป็นการชุบในรูปแบบที่ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นม้วน โดยนำเข้าสู่กระบวนการชุบ ในบ่อต่างๆ แล้วม้วนเก็บแบบอัตโนมัติ วัสดุจะถูกเคลือบผิวชนิดต่างๆ เช่น ทอง ทองแดง นิเกิ้ล ดีบุก และ เงิน...

การชุบซิงค์ - นิเกิ้ล

ซิ้ง นิเกิ้ล เพลตติ้ง เป็นการเคลือบผิวโลหะแบบใช้ไฟฟ้า สามารถป้องกันการเกิดสนิม และมีความแข็งมากกว่าการเคลือบผิวด้วยซิ้งค์ถึง 3 เท่า โดยชุบได้ทั้งวัสดุที่เป็นเหล็ก เหล็กหล่อ เหมาะกับชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์

การควบคุมคุณภาพ

ทุกๆ กระบวนการผลิต มีความสำคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ จึงได้นำวิธีการ ควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ หรือ SPC มาประยุกต์ใช้ในการผลิต เรามีเครื่องมือวัด เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์ และทดสอบเคมี ในกระบวนการผลิต ที่ทันสมัย ครอบคลุมถึงทุกมิติ ของคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ ,เครื่องเอเอ ,เครื่องเซ็ม และอีดีเอ็ก

Scroll Up