การล้างทำความสะอาดผิว (Passivation)

พาสสิเวชั่น เป็นการสร้างปฏิกริยาทางเคมี โดยกระตุ้นให้เกิดฟิล์มบางๆ บนผิวผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการกัดกร่อน สามารถทำได้บนวัสดุที่เป็นสแตนเลส อลูมิเนี่ยม และซิ้งดายแคสติ้ง

ไลน์ PASSIVATION

Scroll Up