การชุบนิเกิ้ลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

ไลน์การชุบ นิเกิ้ลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

อีเล็คโตรเหลด นิเกิ้ล เพลตติ้ง เป็นการเคลือบผิวโลหะแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จะถูกเคลือบผิวด้วยนิเกิ้ล ชนิดปราศจากสารตะกั่ว โดยให้ความหนาที่สม่ำเสมอ ความแข็งของผิวเคลือบสูง จึงเหมาะกับงาน ที่ต้องการความแข็งของผิวชุบ เช่น ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีการจัดการ เรื่องการควบคุมสารอันตราย ในเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ หรือ อาร์ โอ เอช เอส อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังมีห้องตรวจสอบแบบคลีนรูม ไว้รองรับผลิตภัณฑ์ ที่เป็นชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ สามารถชุบได้ทั้งวัสดุที่เป็น เหล็ก อลูมิเนี่ยมและสแตนเลส

ผลิตภัณฑ์ ของงานชุบนิเกิ้ลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

Scroll Up