ส่วนงานผลิตเครื่องจักร

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราได้พัฒนาเพื่อจะก้าวไปเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆอุตสาหกรรมการผลิต เอจีวี คือตัวเลือกอันดับหนึ่ง ที่สามารถช่วยลำเลียงสินค้า ช่วยลดคน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย สะดวกแม้อยู่ในพื้นที่ที่จำกัด เรามีทีมวิศวกรที่สามารถออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม เรามีบริการเครื่องกรองฝุ่น ละอองและไอควันพิษหรือ มีสคอเลคเตอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันในชื่อของ KMA บริษัททานาเบะ ประเทศไทย มีเทคนิคและโนฮาวจากประเทศญี่ปุ่น มีเครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า ทั้งการออกแบบและการผลิตเครื่องจักร มีระบบไฟฟ้ารวมถึงการบำรุงรักษาอีกด้วย โดยมีเครื่องจักรที่ใช้ ดังนี้

เครื่องจักรหลักในโรงงานอุตสาหกรรม

เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อรองรับการผลิตตามความต้องการของลูกค้า โดยมีเครื่องจักรดังนี้

เครื่องมือ-อุปกรณ์ที่เกี่ยวของกับการผลิต

เราสามารถออกแบบและผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ตามความต้องการของลูกค้า 

Aluminium Die-Casting

Westomat เป็นโฮลดิ้งเตาร้อนน้ำอัตโนมัติสำหรับอลูมิเนียม die casting ที่ได้รับการพัฒนาผ่านความร่วมมือทางเทคนิคกับ Striko Westofen (เยอรมนี) จำนวนมากของผลิตภัณฑ์

AGV

การเคลื่อนที่แบบอิสระ​ ไม่ต้องใช้แถบแม่เหล็ก​ ควบคุมผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์​ ​กำหนดเส้นทางได้ตามต้องการ

ผังวิศวกรรม

เรานำเสนอการพัฒนาและการผลิตอุปกรณ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของเรา

การควบคุมคุณภาพ

การจัดตั้งระบบการประกันคุณภาพสอดคล้องกับ ISO9001 สำหรับการผลิตจำนวนมาก (การวางแผนเพื่อ 2015)

KMA ULTRAVENT® ระบบดูดและกรองอากาศ

ปัจจุบันโรงหล่อโลหะต้องตอบรับกฎระเบียบที่เข้มงวดด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การปกป้องสภาพภูมิอากาศ...

Scroll Up