KMA ULTRAVENT® ระบบดูดและกรองอากาศ

ความสามารถในการปรับเปลี่ยน

ระบบ ULTRAVENT มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน และลดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

โมดูลของ ULTRAVENT®

ชิ้นส่วนโมดูล 6 แบบ สำหรับการคัดแยกควันฝุ่นหมอก และไอระเหย ที่ออกมาจากเครื่องหล่อเช่นเดียวกับการดึงความร้อนกลับคืนจากกระบวนการกรองที่ตามมา

ตัวดักจับฝุ่นละออง

ตัวดักจับฝุ่นละอองของ ULTRAVENT® ประกอบด้วยวัสดุที่ทำจากลวดตาข่ายสแตนเลสแข็งและหนา 25 มิลลิเมตร หรือ 50 มิลลิเมตร ลวดตาข่ายนี้จะวางในตำแหน่งทั้งด้านอากาศไหลเข้าและออกลวดที่มีรูปร่างพิเศษช่วยให้ความจุการแยกละอองลอย หยดของเหลวและไอได้สูงขึ้น แผ่นกรองสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นดักจับหลายครั้ง

เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต

ULTRAVENT® เซลล์กรองแบบไฟฟ้าสถิตจะแยกควันฝุ่น และละออง อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเซลล์กรองมีลักษณะพิเศษด้วยการออกแบบอย่างเฉพาะให้แข็งแกร่ง: ทั้งกรอบของแผ่นเซลล์อิเล็กโทรดและคานแขวน ทำจากสแตนเลส แผ่นเก็บฝุ่น มีให้เลือกเป็นแบบอลูมิเนียมหรือสแตนเลสฉนวน เซรามิกที่ไม่ทำปฏิกริยากับน้ำมันและการออกแบบที่ดีที่สุดสำหรับการแยกสสารของเหลวหรือ สารเหนียว คุณสมบัติเหล่านี้เป็นการรับประกันให้การกรองแบบไฟฟ้าสถิตเป็นสื่อกรองที่ประหยัดและทนทานต่อการใช้งาน หลายครั้งและบ่อยครั้ง ที่สารปนเปื้อน 2 ประเภท ถูกดักจับในเซลล์กรองแบบไฟฟ้าสถิต สารชนิดหนึ่งเป็นของเหลวหยดออกมาจากจานเก็บฝุ่นและจะถูกรวบรวมไว้ในถังพักน้ำมันที่ถูกแยกออกมาสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ประเภทที่สองเป็นคราบลื่นน้ำมันหรือเป็นสะเก็ดติดอยู่บนพื้นผิวตัวกรองประเภทตัวกรองที่ไม่เหมาะสมจะทำให้อุดตันได้อย่างรวดเร็วและเป็นผลนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ในการเปลี่ยนกรองและการกำจัดของเสียการกรองแบบไฟฟ้าสถิตนี้จะไม่ขัดขวางการไหลของอากาศผ่านระบบกรองไอเสีย

การแลกเปลี่ยนความร้อน

การแลกเปลี่ยนความร้อนแบบผสมผสานของระบบกรอง ULTRAVENT® กระบวนการดึงความร้อนกลับมาใช้งานสามารถทำได้นอกเหนือไปจากการฟอกอากาศ เมื่ออุณหภูมิอากาศลดลง การดึงความร้อนกลับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นได้โดย การผสมผสานกับปั๊มความร้อน KMA Ambitherm® ที่มีประสิทธิภาพสูง ความร้อนที่ถูกดึงกลับมาจากความร้อนไอเสีย สามารถนำมาใช้ในภายหลังเพื่อกระบวนการอื่นๆ (เช่น ต้มน้ำหรือเพิ่มอุณหภูมิอากาศ) กระบวนการทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติสามารถทำได้ทันทีจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดตั้งอยู่ถัดจากโซนกรองอากาศ

ระบบทำความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติ (CIP)

ระบบทำความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติสำหรับระบบการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของULTRAVENT® เหมาะสำหรับการทำความสะอาดทุกตัวกลางการกรอง เช่น แผ่นดักจับฝุ่นเซลล์ไฟฟ้าสถิตหรือหน่วยแลกเปลี่ยนความร้อน ระบบล้างอัตโนมัติของ UTRAVENT® จะล้างอย่างหมดจด จากหัวฉีดที่สามารถเคลื่อนย้ายกลับไปมาบนเซลล์กรอง ในระหว่างขั้นตอนการล้างตัวกรองจะช่วยให้ประหยัดแรงงานในการทำความสะอาดของเซลล์กรองเป็นประจำ ฉะนั้นจึงต้องการบำรุงรักษาไม่มาก ระบบควบคุมอัจฉริยะของระบบการล้างจะลดการใช้น้ำและสารตัวกรองอากาศบริสุทธิ์ไปพร้อมกัน

การป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง

ระบบ ULTRAVENT® เป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องที่อาจมีอันตรายจากไฟไหม้ทุกระบบของ KMA มีเซ็นเซอร์และระบบดับเพลิงให้เลือก ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ระบบของอุปกรณ์กรองจะถูกดับด้วยสารดับเพลิง ทำให้หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ์ได้

การควบคุมโปรแกรม PLC

ระบบการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ ULTRAVENT® สามารถใช้ได้กับระบบควบคุมมอเตอร์คอนแท็คเตอร์หรือ PLC ระบบ PLC ที่แนะนำให้ใช้เมื่อใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด CIP หรือในกรณีของการเชื่อมต่อกับระบบการตรวจสอบกลาง เครื่อง Siemens S7 ใช้เป็นมาตรฐานPLC ที่ใช้กับ KMA เป็นเครื่องตรวจจับและวัดฟังก์ชั่นของตัวกรองทั้งหมด นอกจากนี้ ยังช่วยให้การตรวจสอบของสื่อที่เชื่อมต่อ (เช่น ถ้ามีการผลิตไฟฟ้า หรือการใช้น้ำหรือลมที่อัดเข้าเพื่อการทำความสะอาดตัวกรอง) หากระบบการทำความสะอาดCIP เป็นส่วนหนึ่งของตัวกรอง ตัวควบคุม PLC จะจัดระเบียบการทำความสะอาดเวลาอุณหภูมิของน้ำและอื่นๆ ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ PLC ยังช่วยให้การเชื่อมต่อของระบบกรองของระบบควบคุมกลาง (BMS) และการตรวจสอบระยะไกล / ขั้นตอนการทำงานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001

Scroll Up