อิมเมอชชั่น ทิน เพลตติ้ง

อิมเมอชชั่น ทิน เพลตติ้ง เป็นการชุบแบบไม่ใช้ไฟฟ้า โดยผิวผลิตภัณฑ์ ที่เป็นอลูมิเนียมผสม หรืออลูมีเนี่ยมอัลลอย จะถูกเคลือบผิวด้วยดีบุก

ไลน์ชุบแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

Scroll Up