ฮู้บ เพลตติ้ง

ฮู้บ เพลตติ้ง เป็นการชุบในรูปแบบที่ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นม้วน โดยนำเข้าสู่กระบวนการชุบ ในบ่อต่างๆ แล้วม้วนเก็บแบบอัตโนมัติ วัสดุจะถูกเคลือบผิวชนิดต่างๆ เช่น ทอง ทองแดง นิเกิ้ล ดีบุก และ เงิน ด้วยเทคนิคและนวัตกรรม อันทันสมัย สามารถชุบผิววัสดุ แบบเฉพาะส่วน หรือพื้นที่ ได้ตามกำหนด ด้วยการใช้เทคโนโลยี ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ยังสามารถชุบงานได้ทั้งแบบเงา และกึ่งเงา อีกด้วย ทุกๆ กระบวนการผลิต มีความสำคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ จึงได้นำวิธีการ ควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ หรือ SPC มาประยุกต์ใช้ในการผลิต เรามีเครื่องมือวัด เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์ และทดสอบเคมี ในกระบวนการผลิต ที่ทันสมัย ครอบคลุมถึงทุกมิติ ของคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ ,เครื่องเอเอ ,เครื่องเซ็ม และอีดีเอ็ก

วัสดุเคลือบผิว

Scroll Up