เครื่องจักรหลักในโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดโรงงาน :
18m x 60m

เพดานเครน : 
เครน 15 ตัน x 2 เครื่อง 
เครน 5 ตัน x 1 เครื่อง

เครื่องมือต่างๆ :
Gate-form machining
center
CNC lathe
2D laser processor
NC shirring
NC milling machine
NC bender brake เป็นต้น

Scroll Up