AGV

รุ่นผลิตภัณฑ์

เรามีผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมของพื้นที่ และการใช้งาน ดังนี้

WYN-200

ขนาดภายนอก(mm)*1 : W600 x L800 x H 370
น้ำหนักรวม : 160kg
ความสามารถในการรับน้ำหนัก : 200kg
ลิมิต (mm) : 600 x 630
รูปแบบการชาร์จไฟ : 2 hr.
Climbing ability*2 : 2 degrees

WYN-500

ขนาดภายนอก(mm)*1 : W600mm x L1300 x H 430mm
น้ำหนักรวม : 300kg
ความสามารถในการรับน้ำหนัก : 500kg
ลิมิต (mm) :600mm x 1100mm
รูปแบบการชาร์จไฟ : 4 hr.
Climbing ability*2 : 2 degrees

WYN-700

ขนาดภายนอก(mm)*1 : W520mm x L620mm x H900mm
น้ำหนักรวม : 140kg
ความสามารถในการรับน้ำหนัก : 100kg
ลิมิต (mm) :300mm x 450mm
รูปแบบการชาร์จไฟ : 2 hr.
Climbing ability*2 : 0 degrees

*1 ขนาดภายนอกไม่รวมส่วนของกันชนในการคำนวณขนาดรวมถึงกันชนเพิ่ม 38. มม. ไปยังมิติที่แสดง
*2 ความสามารถในการเคลื่อนที่ของ AGV ในองศาทางลาดชันที่ 4 องศา ด้วยข้อจำกัดในการรับน้ำหนัก

 

AGV คือตัวเลือกอันดับหนึ่ง

ที่สามารถช่วยลำเลียงสินค้า ช่วยลดคน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย สะดวกแม้อยู่ในพื้นที่ที่จำกัด เรามีทีมวิศวกรที่สามารถออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ

Scroll Up