อลูมิเนี่ยม ดายแคชติ้ง

Westomat เป็นโฮลดิ้งเตาร้อนน้ำอัตโนมัติสำหรับอลูมิเนียม die casting ที่ได้รับการพัฒนาผ่านความร่วมมือทางเทคนิคกับ Striko Westofen (เยอรมนี) จำนวนมากของผลิตภัณฑ์ Westomat ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ส่วน

Scroll Up